Savunma için ayağa kalk!

Mesele sadece baroların değil hepimizin sorunudur.

  • ÖZGÜR TOPSAKAL

Yargının üç temel unsuru, müddeiumumi (iddia makamı), müdaafi (savunma makamı), hakimlik (karar makamı)…

Anayasanın üç ayağı vardır ve bu ayaklardan biri olmazsa olmaz diyoruz ya. İşte yargıda da bu üç sacayağından biri eksik kalırsa olmaz. Adil yargı herkesin hakkıdır ve adalet herkese lazımdır.

Siyasi iktidarın yandaşlaştıramadığı iki meslek odasından biri Türkiye Barolar Birliği’dir. (Diğeri, Türk Tabipler Birliği)

Türkiye Barolar Birliği’nin Başkanı olan Metin Feyzioğlu, tutarsız bir kişi olsa da barolar genel itibariyle muhaliftir. Nitekim 81 barodan yalnızca 16 baro, iktidarın barolara müdahalesini savunarak Feyzioğlu’nun yanında yer almıştır.

Geçtiğimiz yıllarda Kaçak Saray’daki adli yıl açılışına da yine baroların büyük bir kısmı katılmamıştır.

Katılmayan 41 baro, Türkiye’deki avukatların yüzde 87’sini temsil ediyor.

Ve bugün…

AKP iktidarı TBB’nin genleriyle oynayarak bu muhalif yapıyı sindirmek ve yandaşlaştırmak istemektedir. TBB, sıradan bir meslek odası değildir.

Savunmanın kurumsal gücü kırılarak, paralel barolar kurulmak planlanmakta, mevcut baroların seçim sistemleri ise AKP iktidarının istediği şekilde değiştirilmek istenmektedir.

Bu değişikliği, yandaşlaştırdığı bütün kurumlar gibi dayatma yoluyla yapmak istemesi baro başkanlarının haklı protestosuyla karşılaşmıştır.

Eski adı HSYK olan HSK’nın yapısını değiştirerek (12 Eylül 2010 referandumuyla) hakim ve savcıları kontrol altına Kaçak Saray rejimi şimdi savunmayı da etkisiz hale getirmeyi planlamaktaktadır.

Mesele sadece baroların değil hepimizin sorunudur.

Savunma için ayağa kalk!

Son Haberler