Gazete RED“Kürt genci” bu mudur?

“Kürt genci” bu mudur?

Emperyalist fonlar tarafından desteklenen “sivil toplum” kuruluşları Kürt gençleri üzerine bir çalışma yaptı. İşte sonuçlar.

RED analiz – Türkiye’de emperyalist fonlardan geçinen dernek ve vakıflar var. Emperyalist fonların yönlendirmesiyle çalışmalar yapan bu “sivil toplum” kuruluşları zaman zaman “araştırma sonuçları” yayınlıyor.

Yıl sonunda, bu fonlanan kuruluşlar bir “Kürt Genci araştırması” yayınladı. Yaşama Dair Vakıf (YADA), İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Promoting Dialogue and Sustainable Conflict Resolution in Turkey” (Türkiye’de Diyaloğu ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümünü Desteklemek) Projesi ile Kürt Çalışmaları Derneği’nin (Kurdish Studies Center) yürütücülüğünde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen “Türkiye’de Genç Kürt Olmak: Gençleri Tanımak ve Anlamak” çalışması; Türkiye’de yaşayan 18-30 yaş grubundaki Kürt gençlerini “daha yakından tanımak” için yapılmış.

Araştırmayı “Rawest” adlı araştırma şirketi yapmış. Son dönemde bölgede yapılan başka araştırmalarda da adına rastlanıyor. Amerikan sosyolojisinin kötü bir örneğini uygulayarak, tıpkı “işverenleri” gibi liberal kavram ve kategoriler üzerinden “sosyolojik araştırma” yapıyor.

Daha önce bu tür araştırmalar AKP ve onun uyduruk “çözüm süreci”ni desteklemek için yapılırdı; görünen o ki, şimdi CHP’nin gönlü alınmaya çalışılıyor.

Bir önemli yönlendirme ise, Kürt gençlerinin “radikalleşme”den kaçınmaya başladığı ve “sivil siyaset”e ilgi duyduğu. Sorular nasıl sorulmuş, merak konusu.

Ve nihayet, bir diğer yönlendirmeden söz edilebilir: “Araştırma”da Kürt gençlerin Ekrem İmamoğlu’na ilgi duyduğu vurgulanıyor.

Araştırma bize, CHP’ye sıcak bakmaya başlayan Kürt gençlerin olduğunu, CHP’nin de “kimlik” ihtiyaçlarına sıcak bakan bir Ekrem İmamoğlu figürünü öne çıkarması gerektiğini söylüyor.

Bunu Kürt gençler gerçekten söylüyor mu, orası meçhul.

Ayrıca, Kürt gençlerin mutsuz, işsiz ve gelecek kaygısıyla dolu olduğunu tespit etmek için o kadar masrafa ne gerek varmış, araştırmada bu sorunun cevabı yok.

Bu uzun ön nottan sonra, dileyen bu “araştırma”nın özetini, araştırmanın kendi dilinden aşağıda okuyabilir:

Temel Bulgular

 • Genç Kürtler dikey sosyal hareketlilik için ciddi umut vaat ediyorlar. Ebeveynlerine göre çok daha eğitimliler. Bununla beraber istihdam açısından ciddi problemler yaşıyorlar. Ciddi bir atıl kesim var. Ayrıca, istihdam edilen gençlerin de ciddi kısmı vasıfsız işçi. Kadınlar istihdamda ayrıca dezavantajlı.
 • Gençler mutlu değiller. Mutsuzluk erkeklerde ve batıda yaşayanlarda daha yüksek.
 • Kürt gençlerin en büyük problemi işsizlik ve ekonomik gelecek. Hayalleri de bu yönde. Bireysel refah seviyelerini ve yaşam kalitelerini artırmak istiyorlar.
 • Gençler, Türkiye geneline göre siyasal gelişmelere çok daha ilgili görünüyorlar. Twitter’ı aktif kullanmalarının bununla ilişkisi olduğu anlaşılıyor.
 • Kürt gençler Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede özgürlükçü. Bu eğilim büyük oranda CHP ve HDP’yi destekleyen gençler üzerinden şekilleniyor.
 • Müslüman, Kürt, özgürlükçü ve dünya vatandaşı kimlikleri gençlerce yaygın olarak kabul görüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği ise rağbet görmüyor.
 • Ayrımcılık, gençlerin en büyük sorunu. Gerek göç ettikleri büyük şehirlerde gerekse medyadaki ayrımcı ve dışlayıcı uygulama ve söylemlerden mustaripler.
 • Türkiye’nin genel manzarasına benzer şekilde Kürt gençlerin diğer kimliklere toleransı çok düşük. Ancak Türkiye’de yaşadıkları ayrımcılık onları uzaklaştıran başka bir etken. Ayrımcılık sebebiyle mümkün olduğu kadar kendi dil ve kültürlerini yaşayabilecekleri sosyal ağları tercih ediyorlar. Bu tercih belediye başkanından, sevgili/eş seçimine kadar uzanıyor.
 • Gençler özellikle kadın hakları, ekonomi ve adalet konusunda Türkiye’nin çok ciddi sorunları olduğunu düşünüyor. Siyasete mesafeli fakat ilgililer. + Ana dilde eğitim, ayrımcılık ve eğitimi ise Kürtler için problem alanları olarak görüyorlar.
 • Radikalleşme eğilimi Kürt gençler arasında azalışa geçmiş durumda. Bununla birlikte Kürtlük vurgusu ve kimlik ile ilişkili taleplerde artış görünüyor. Radikalleşme eğilimi azalırken sivil siyasete ilginin çok daha yüksek olduğu görülüyor.
 • Gençler arasında HDP çok popüler. AK Parti’ye ilgi azalıyor. CHP ise yükselişte. CHP’nin dönüşen yüzünden memnunlar ve CHP’ye ebeveynlerine nazaran çok daha önyargısız yaklaşıyorlar.
 • Kürt gençler arasında en popüler lider Demirtaş. İmamoğlu ise yükselen bir trend çiziyor.

Yaşam Memnuniyeti

Kürt gençlerin 1-10 skalasında değerlendikleri mutluluk seviyelerinin ortalaması 4,6’da kalıyor. Bu oran, Türkiye genelinde 6,1. Ülkede yaşama dair ortalama memnuniyet seviyesi 3,8 iken, bu rakam şehirlerde 4,8’e çıkıyor. Bununla beraber, Kürt gençlerin belediye hizmetlerinden memnuniyet oranları ise 3,5. Tüm bu veriler Türkiye ortalamasından genellikle iki puan düşük ve hep memnuniyetsiz tarafta.

Kürt Gençlerin Kaygıları

Gençler sıcak siyasi meselelere düşük ilgi gösterseler ve doğrudan siyasi kaygıları ekonomi ve işsizlik gibi kategorilerden sonra dile getirseler de bütün kaygıları özünde siyasi bir bağlama yerleştiriyorlar. Siyasal düzen, adalet, sağlık gibi toplumsal endişelerin Kürt gençlerin kaygı haritasında kayda değer bir rolü bulunuyor.

İşsizlik  %39,8

Geçim sıkıntısı- Ekonomi %22,9

Siyasi kaygılar % 8,5

Sağlık  %7,8

Savaş  %7,1

Eğitim  %5,8

Gelecek kaygısı %5,7

Adalet  %2,3

Kürt Gençlerinin Çalışma Ve Eğitim Durumu

Öğrenci  %30,5

Vasıfsız çalışan %24,1

İşsiz  %24,4

Nitelikli çalışan %7,0

Ev kadını  %6,6

İş aramıyor %3,6

Esnaf  %2,3

Çiftçi %1,3

Girişimci %0,1

İstihdamdaki cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise, kadınların dezavantajlı konumunun Kürt gençler arasında daha da koyulaştığı görülüyor. Kadınlar her ne kadar eğitim alırken erkek çağdaşlarından çok geride olmasa da mesele iş bulmaya gelince ciddi anlamda geride bırakılıyorlar.

Kürt Gençlerde Yurtdışı Eğitim Yönelimi

Batı ülkelerine göç etme gibi arzular, 90’lardan 2000’lerin başına kadar görüldüğü üzere politik değil, daha çok ekonomik kaygılardan besleniyor ve işleri düzelttikten sonra dönmek üzere planlanıyor. Kürt gençlerin yaklaşık yüzde 58’i yurtdışında eğitim görmek istiyor. Bununla beraber yaygın veya baskın bir ülke de yok. Gençlerin okumak istedikleri ülkeler büyük oranda Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinden ibaret.

Gündelik Alışkanlıklar, Medya Alışkanlıkları

Kürt gençlerin gündelik alışkanlıkları Türkiye genelinin eğilimleriyle benzeşiyor. Gençlerin yarısı sigara içtiğini, üçte biri alkol kullandığını ve yüzde 5’i ise uyuşturucu kullandığını ifade ediyor. Tüm bu oranlar Türkiye ortalamasına yakın. Gençlerin sigara kullanımını Türkiye ortalamasının bir puan altındayken, alkol kullanımları 4,5 puan yüksek. Uyuşturucu kullanımında da 1 puanlık bir pozitif fark var. Sigara, nargile, alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı çoğunlukla erkek ve/veya bekar katılımcılar arasında görülüyor.

Müzik Tercihleri

Kürt gençlerinin beğendikleri sanatçılar, Ahmet Kaya’dan Sezen Aksu’ya, Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e, Yıldız Tilbe’den Tarkan’a uzanan bir yelpazede, Türkiye gençliğinin tercihleriyle benzerlikler de gösteriyor. Bununla beraber, Ciwan Haco, Şivan Perwer, Mem Ararat, Şakiro ve Aynur gibi şarkıcıları ağırlıkla Kürt gençler dinliyor.

Özel Hayat Tercihleri

Kürt gençlerinin üçte birinden fazlasının kız/erkek arkadaşı var. Yine üçte bire yakını eğer bir sevgilileri varsa veya olursa onu ailelerinden ve çevrelerinden gizlediklerini, gizleyeceklerini söylüyorlar. Bu konuda tahmin edileceği gibi kadınlar erkeklere göre daha fazla saklama ihtiyacı duyuyor.

Evlenmeden önce doğru değil 

Cinsel ilişkide bulunmak  %61.6

Beraber yaşamak  %56.6

Öpüşmek  %37.4

Flört etmek %18.7

El ele tutuşmak %17.7

Sevgililik ilişkisi %15.2

Kimlik

Kürt gençleri Kürt kimliğini muhafaza ederek evrensel kimliklerle bağ kuruyorlar. Bu sırada dini inanca da vurgu yapıyorlar. Müslüman ve Kürt kimlikleri en yaygın kabulü görüyor. Bunu sırasıyla özgürlükçü, dünya vatandaşı ve eşitlikçi kimlikleri takip ediyor. Bununla beraber, bu kimlikler siyasal parti tercihleriyle ilişkili olarak farklı bir dağılım gösteriyor.

Kürt Gençlerinin Toplumsal Tercihleri

Kürt gençlerin genel manzarasına yansıyan özgürlükçü tavır, farklı kimliklere yönelik sosyal mesafelerinde kendini göstermiyor. Gençlerin farklı kimliklere toleransı hayli düşük. Özellikle tarikat mensubu, eşcinsel, ateist, Suriyeli ve Arap kimliklerine sahip öğretmen, belediye başkanı ve sevgilileri olsun istemiyorlar. Bu kimlikler için olumsuz bakış %50’nin üzerinde ve bazıları için %80 seviyesine kadar çıkıyor.

Gençlerin yarıya yakını Ermeni, Arap ve hata Türk birinin öğretmeni, belediye başkanı ya da sevgilisi olmasını istemiyor

Kürt gençlerinin Arap kimliğine ilişkin algıları Türkiye’de sığınmacılara ilişkin yükselen negatif dalgadan olumsuz etkilenmekle birlikte özellikle Mardin ve Urfa gibi yerlerde birlikte yaşıyor olmanın getirdiği etnik ve siyasal gerilimin etkileri de hissediliyor.

Ana Dil

Gençlerin yarısı ana dilini iyi bildiğini söylese de gündelik hayatta dili pek kullanmıyorlar. Kürt gençlerinin en az beşte biri Kürtçeyi artık pek bilmiyor ve neredeyse hiç kullanmıyorlar. Kürtçe bilmeyenlerin bir kısmı ebeveynler tarafından hiç öğretilmediğini söylese de önemli bir kısmı da Kürtçe kullanımının zamanla azalıp dilin unutulduğunu söylüyorlar. Dili orta ya da iyi derecede bildiğini söyleyenlerin de önemli bir kısmı çoğunlukla Türkçe konuşuyor. Bilenler, Kürtçeyi en çok anne ve babalarıyla konuşuyorlar. Ebeveynleriyle çoğunlukla ya da tamamen Kürtçe konuşanların oranı üçte bir civarında. Kardeşler, arkadaşlar ve eş/sevgili ile iletişim dili kahir ekseriyetle Türkçe.

Siyasetten Beklentiler

Kürt gençleri Türkiye’de kadın sorunları, adaletsizlik, eğitim sisteminin kötülüğü ve ekonomin kötü gidişatı gibi sorunlar varken siyasetçilerin birbirleriyle kavga etmelerini yanlış buluyorlar. Onlara göre siyasetçiler ideolojileri bir kenara bırakarak çözüm odaklı davranmalılar. Gençler siyasetten adalet, eşitlik, dürüstlük ve kuşatıcılık bekliyorlar. Kürt gençlerinin siyasetten beklentileri; yolsuzluk ve kayırmacılığın sona ermesi, gençlerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi, gençlerin istihdam edileceği teknoloji odaklı kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi gibi genel ve kişisel başlıkların yanında Kürtçeye kamusal bir statü verilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi kolektif talepleri de içeriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Salgın vurgunculuğu

90 yaşına kadar günü olan adam 60'ında ölüdüğünde 30 yıl boyunca devletler bu masraflardan kurtulmuş olacak. Edilen kârı hesaplayın! ...

Menzil, köy ve cemaat – 6

Menzil tarikatının hikayesi altıncı bölümle devam ediyor... YUNUS BAKİHAN ÇAMURDAN Abdülbaki Erol’un 1993’te başlayan şeyhliğiyle, Menzil cemaati bugün de sürdürdüğü...

Çöküş…

Kapitalizmle birlikte burjuva siyaseti de çöküyor… FİKRET BAŞKAYA “Bu ancak şu anlama gelebilir: Oradan çıkmak için yol yok değil...

Menzil, Köy ve Cemaat -5-

Devleti adım adım ele geçiren tarikatın ibretlik öyküsü... Beşinci bölüm... YUNUS BAKİHAN ÇAMURDAN (Ön not: Yazının ilk beş bölümünün bağlantılarına...

RED Arşiv

RED Sosyal

24,069BeğenenlerBeğen
17,011TakipçilerTakip Et
1,360AboneAbone Ol