İşçilere saldırı! -VİDEO-


Hakları için Ankara’ya yürümeye başlayan Posco Assan işçilerine polis saldırısı… DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Özkan Atar, şube yöneticileri ve işçiler darp edilerek gözaltına alındı…

İzmit’te faaliyet gösteren POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ Hemen ardından işyerinde sendikasız ve kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren tarafından işçiler üzerinde baskı uygulanmaya başladı. Anayasal haklarına sahip çıkan işçiler, göstermelik gerekçelerle işten atıldı. Toplam 80 işçinin iş akti fesh edildi.

42 gündür gönderilmeyen sendika yetki belgelerini almak için bugün Ankara’ya yürüyüşe başlayan işçiler fabrika önünden darp edilerek gözaltına alındı.

Son Haberler