‘Hatsiz’ sarı!..

İktidardaki İslamcı-faşist blok sendikaları da kendi benzerleriyle dolu ihanet şebekeleri haline getirdi. Sendikaların başındaki avantacılar, işçilere “Baldırıçıplaklar” diye seslenmeye başladı.

RED haber – İktidara bağlı Hak-İş içindeki bir dizi yolsuzluk ve çıkar çatışması sonucu kurulan Ülkem-İş adlı “sendikal” konfederasyon, PTT işçilerine saldırmaya başladı.

Ülkem-İş’e bağlı Öz Haber İş’in başkanı Harun Tüz, PTT’de taşeron olarak çalışırken işten çıkarılan ve direnişe başlayan işçileri hedef göstererek tehdit etti.

İşçilere “militan”, “örgütçü”, baldırıçıplaklar” diye saldıran, polise hedef gösteren sarı sendikacı, bir yandan da direnişçi işçileri tehdit etmekten geri durmadı.

Son dönemde işçilerden alınacak aidatların peşine düşen ve iktidarın dümen suyunda, iktidar desteğiyle üye kaydeden bu tür sendikaların iyice pervasızlaştığına tanık oluyoruz.

İşçilerin parasıyla boyunlarına kravat geçiren çapsız, cahil, yolsuzluğa batmış ve kirli ilişkilerine güvenen tipler “sendikacı” diye ortaya çıkıyor. İktidarın yarattığı baskı ortamına güvenerek, iktidarın polisini de arkalarına alarak, hakkını arayan işçilere saldırıyorlar.

Öz Haber İş Genel Başkanı Harun Tüz de bunların tipik bir örneği.

Bağımsız işçi sendikası PTT-Sen yöneticilerini tehdit eden ve sendika ağalığını geliştirmeye çalışan Tüz, PTT’de büyük kârlar elde eden taşeron patronlar hesabına işçilerin gözünü korkutarak örgütlenmelerini engellemeye çalışıyor.

Tüz, tehditlerini büyük bir cüretle sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Öte yandan, PTT bünyesinde çalışan taşeron işçilerin gerçek sendikal örgütlenmesi her türden saldırıyla engellenmeye çalışılıyor. Bağımsız PTT-Sen’e katılan, yönetici olan işçiler iftiralarla işten çıkarılıyor.

İşçiler “hırsızlık”, “taciz” gibi suçlamalara maruz kalıyor ve tazminatsız olarak, üstelik yüz kızartıcı damgalarla işten atılıyor. Salgın döneminin üzerlerine yüklediği onca yüke bir de baskı ve tehditle kölece çalıştırılma ekleniyor.

AKP Türkiyesi, işçileri köleleştiriyor…

Son Haberler