Hakaretten yargılanan öğrencilere yurt yasağı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki son değişikliğe göre yurtta kalacak öğrencilerde ‘Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanmama’ şartı aranacak.

RED Haber – Resmi Gazete’te yayımlanan ve yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki son değişikliklere göre öğrencilerin ‘cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmaması’ şartı, devlete bağlı yurtlarda kalmasında aranan özellikler arasına girdi.

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, veya sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç tutulmak üzere, kasten işlenen suçlarda altı veya daha fazla süreli hapis cezası bulunan, ya da affa uğramış olsa bile listelenen suçları işlemiş olan öğrencilerin bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
  • Cumhurbaşkanına hakaret,
  • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,
  • Devletin kurum ve organlarını aşağılama,
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
  • Hayasızca hareketler,
  • Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma

‘Terör örgütü eylemlerine katılma’ iddiası bulunan öğrencilerin devam ettikleri öğretim kurumlarından bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olması durumunda ise yeniden öğretime başladıkları tarihe kadar yurtlarda kalması engellenecek.

Son Haberler