Dersim, Yerel Seçim ve Tartışmalar…


Dersim’e yapılan kötülüklerin haddi hesabı yok… Ve bu kötülüklerin bir türlü sonu gelmiyor…

* NERGİS RAHAN
Mevzumuz yerel seçimler ve Dersim… Ve sizlerle Dersim’ den, hasbihal ederken hepinizi “Arı biziz bal bizdedir” diyerek selamlıyorum…

Dersim coğrafyası, diliyle, inancıyla,sosyal ve kültürel yaşam felsefesiyle tamamen kendine özgü bir coğrafyadır. 1000 yıllık tarihinde katliamlarla, soykırımla, sürgünlerle ve büyük acılarla yoğrulurken aynı zamanda inancından gelen toplumsal yaşam öğretileriyle ve modelleriyle her zaman ortak ve ‘üst akıl’ bilincini kendi iç yaşamında işletmiş, var etmiştir. Evvel zamanlardan şu güne değin; birlikte cem cemaat olan; paylaşımın, dostluğun, kardeşliğin, barışın aşkına semah dönen bir coğrafyadır kadim Dersim.

Mücadele, birlik, dayanışma, paylaşım, barış, kardeşlik, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve örgütlülük kültürü gibi kavramların içeriğini ideolojilerin varlığından sonra değil kendi kültürel ve inançsal yaşam pratiğinden öğrenmiştir Dersim.

Komünizm ile tanıştıklarında kendi kültürel ve inançsal yaşam biçimlerine yakınlığını görünce hemen kabul edip bu düşüncelerle hemhal oldular. Öyle ki nice devrimciler, komünistler, sosyalistler, sosyal demokratlar yetiştirdiler.

Yerelde kendi içinde iç demokrasiyi var etmek adına geçmişten bugüne yeri geldiğinde oldukça sert iç tartışmalar yürütürken; birlik ve dayanışma içinde olması gereken zamanlarda el ele vermeyi bilen bir coğrafyadır Dersim.

Tarihsel özgün değerlerinden dolayı bir kimlik sorunu vardır Dersim’in. Lakin bu sorunu ne ırkçı ne milliyetçi anlayışlarla ele almaz. Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, Ermenisiyle ve diğer tüm halklarla Alevilik inancından gelen öğretisiyle 72 millete bir nazarda bakar ve tüm renklerle birlikte bir arada yaşamı savunur.

Pir Sultan’ın dediği gibi “Bizim meselemiz ol kapının itiyle değil ol kapının kendisiyledir” düsturuyla yoluna, yaşamına devam eden Dersim’de en nihayetinde yerli halkın hepsi solcudur, sosyalisttir, yurtseverdir, sosyal demokrattır.

Peki kendine özgü gerçeklikleri bunlarla sınırlı mıydı?

Hayır.

Türkiye’de yüzde 9O’ı Alevi olan tek şehri olmanın yanı sıra aydınlığın, medeniyetin yüz akıdır. Kendine has kültürel özelliklerinden ve yaşanmışlıklardan edindiği tecrübelerin birleşimiyle geldiği aşamada Türkiye’nin son 18 yıllık siyasal tarihine adını yazdırmıştır Dersim. AKP’nin 18 yıllık iktidarı boyunca vekil çıkaramadığı tek il olmasının yanı sıra  Fetö’nün giremediği tek şehirdir. Aynı cephenin tarafları olarak örgütlü bir toplumdur Dersim toplumu. Yani bugün yerel seçimlere kendi partileriyle giren aynı tarafın cephesinden oluşan güçlerin tek yürek olarak başkanlık referandumuna yüzde 92’lik bir oranla hayır diyenlerin yurdudur. (Devletin amiri, memurunu saymazsak, yüzde 100 de denebilir!)

Siyasi temsiliyet konusunda yerelde ve genelde son 80 yıldır CHP ve süreklerinin temsil ettiği Dersim, son 15 yılda bu temsiliyeti HDP ile bölüştü. Yerel yönetimde ilçeler bazında ise SMF ve önceli DHF geleneğinin üç dönemdir varlık gösterdiği bir kent…

Karşıt düşüncenin herhangi bir reel gerçekliğinin olmadığı Dersim’de gerek genel gerekse yerel seçimler bugüne dek hep sessiz sakin huzurla barış içinde geçmiştir. Lakin bu sene Ovacık şahsında geçen yerel seçimde ortaya çıkan bir durumun devamı olarak Resmi TKP üzerinden yürütülen popülist algı ve medya (ulusal ve sosyal) yönetimi sayesinde dış kamuoyunda bir gürültü kopuyor. Bu gürültünün ve Dersim yereli dışında yürütülen tartışmaların Dersim’de hiçbir karşılığı yok. Dersim yine kendi halinde kendi iç demokrasisiyle meşgul, barış içinde bir seçim atmosferinde…

Rahatsızlık veren bir tek durum vardır o da dışarıdaki kamuoyunun Dersim yereline böylesi haksız yaklaşımlarla müdahil olması ve saygı duymamasıdır. Dersim dostlarının Dersim üzerinden yürüttüğü tartışmalar içerik olarak yerelde halkın iradesinin hak sınırına dayanılmadığı, bir saygısızlık yapılmadığı, yok sayılmadığı sürece elbette kıymetlidir.

Dersim yerelinde gönüller ittifaklardan yana olsa da, her zaman gündem maddesi olma özelliğini yitirmemiş iç demokrasi başlığı açısından siyasi partilerin ve geleneklerin her şeye rağmen kendi adaylarıyla seçimlere girmesi bugüne dek bir sorun olmamıştır, bundan sonra da olmayacağına inanıyoruz.

Çünkü Dersim’in tüm meselesi Pir Sultan’nın dediği gibi ‘OL KAPININ KENDİSİYLE’dir.

Bu sebeple Dersim’in odaklandığı tek konu, hep birlikte bu sistemin oturmasının asıl koşulu olan yerel yönetimlerin tamamen ele geçirilip KaçAk Saray’a bağlanmasından kurtarmak ve son 18 yıllık tarihi duruşunu korumaktır.

Gerçek şu ki Resmi TKP üzerinden sürekli bir iç tartışma diri tutulmaya çalışılıyor dış kamuoyunda. Resmi TKP’nin Dersim yerelde herhangi bir reel gerçekliği ve tabanı olmadığı halde SMF üzerinden Dersim’de bir varoluş sağlamak amacıyla medya üzerinden popülist yaklaşımlarla oluşturduğu dış baskı yerelde halkı oldukça rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığın temel sebeplerinden bir diğeri de Resmi TKP’nin Dersim’in tarihsel/kimliksel hasasiyetlerine ve mirasına karşı yaklaşımlarındaki kışkırtıcı ve haksız yaklaşımlardır. Beklenti SMF’nin yasal bazı gerekçelerden kaynaklı Resmi TKP ile ortak hareket ederken süreci iyi yönetmediği ve bu sebeple dost güçlerle arasına TKP üzerinden giren nifak tohumlarını bertaraf etmesi yönündedir.

Yerel değil dış kamuoyunda Resmi TKP vesilesiyle oluşan sanal ve sosyal medya kargaşası yerel seçim olması itibariyle olması gerektiği gibi sonralık konumunda tutulduğunda geriye Dersim yerelinin asıl amaçları kalıyor.

Onlar da:

1) Dersim’in iktidarın dokusu ve hedefleri açısından özel ve stratejik bir merkez olması.
2) Halkın kayyumlarla değil kendi seçilme ve seçme hakkıyla yönetilmek istemesi.
3) İktidar rejim değişikliği yaparak getirdiği başkanlık sistemini yerel yönetimlerin kontrolünü ele geçtirdikten sonra nihayete erdirmesi gerçekliğine karşı tarihi duruşunu korumak istemesi.

Sonuç olarak aynı yolun yolcusu olan CHP, HDP ve SMF adayına ortak amaçlarında dayanışmanın yükseltilmesi dileğiyle başarılar dilerken bir deyişle sözlerimi sonlandırmak istiyorum:

Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz de Mevla’nın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki on dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir

Adem vardır ismi semiz
Alır abdest olmaz temiz
Halkı tan eylemek nemiz
Cümle küstahlık bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer
Canı bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir

Kimi sofu kimi hacı
Cümlemiz Hakk’a duacı
Resulüekrem’in tacı
Aba hırka şal bizdedir

Biz erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edeb erkan yol bizdedir

Kuldur Hasan Dede’m kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif Hakk’a doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir

Son Haberler

Kalan HDP’lileri de aldılar!

İktidarın muhalifleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları hız kazandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobane eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı...

İsimsizlere büyük operasyon!

Başta Süleyman Soylu olmak üzere AKP’lilerin ve trollerinin kriminal bir vaka haline getirmek istediği İsimsizler Hareketi'ne bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Hakan Gülseven...

Büyüme saplantısı

"Milli Gelir (GSYH) toplam nüfusa bölünerek de kişi başına düşen gelire ulaşılıyor. Şahsen, kişi başına düşmeyen gelir demeyi yeğliyorum zira düşmüyor…" FİKRET BAŞKAYA Büyümeyle yatıp,...

Yatır cezayı, kes atı!..

Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından zararlı kimyasallar ve at eti gibi 'katkı maddeleri' kullandıkları gerekçesiyle ifşa edilen pek çok gıda firması hiçbir şey olmamış gibi...

“Ne yazık ki küçülme kaçınılmaz…”

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye için kötü haberler verdi: "Maalesef kolay çözüm yok..." RED haber - Döviz kurundaki artış bir türlü önlenemezken, tüm...