Çocukları kurtaralım

TTB Okul Çalışma Grubu: Önlemleri alalım, çocuklar için okulları açalım!

RED haber – Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu salgın yönetiminin okulları kapatmasının çocuklarda yarattığı olumsuz sonuçlara dikkat çekmek ve okulların önlemler alınarak açılması çağrısı yapmak amacıyla 7 Mayıs 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Toraks Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği de katkı sundu.

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 ve okullar hakkında değerlendirme ve önerilerini içeren detaylı bir metin yayınladı.

Türk Tabipleri Birliği yayınladığı değerlendirmede, okulların kapatılmasının ciddi toplumsal zararları olduğunu, çocukların zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimlerinde geri dönüşü olmayan kayıplar yaşandığını, bu kayıpların nüfusa eşit dağılmadığını, dezavantajlı çocukların, yoksul ailelerin ve kadınların okul kapatmalarından çok daha derinden ve kalıcı olarak etkilendiğini belirtti.

TTB, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

“Okulların kapalı kalması Türkiye’de okullaşma oranlarının ciddi bir düzeyde azalmasına yol açacaktır. Türkiye, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için on yıllarca çaba harcamışken pandemi döneminde okulların kapalı tutulması tüm bu çabaları silip atmakta, ülkeyi onlarca yıl geriye götürmektedir. Okulların kapalı kalması ayrıca kadın istihdamını azaltmaktadır. Ekonomik gücü azalan ve bakım yükü artan kadınlar daha fazla hane içi duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.”

TTB’nin yayınladığı değerlendirmede çocuklardan daha fazla fedakârlık istenmemesi gerektiği vurgulandı.

TTB, devletin görevini yapmasını, gerekli tüm önlemleri alarak öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarını, ilkokulları, köy ve belde okullarını ve özel eğitim merkezlerini, ikinci olarak ortaokulları, üçüncü olarak liseleri güvenli olarak açmasını ve açık tutmasını talep ettiklerini açıkladı.

Siyaset bilimci Dr. Aysuda Kölemen ise dünyadaki farklı örneklere bakıldığında okulları kapatma kararının bir kaynak sorunu değil, bir siyasi irade sorunu olduğunun altını çizdi.

Çocuk mutluluğunun ileride olduğu ülkelerde okulların kapanmadığını aktaran Kölemen, “Türkiye’de ise okullar kapatıldı, sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri sonlandırıldı, kadro alımları durduruldu, bütçeler azaltıldı, çocuklar işçileştirildi veya denetimsiz dini eğitim kurumlarına gönderildi” diye konuştu.

Basın açıklamasını ise TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu okudu. Bilimsel verilere göre çocukların COVID-19 nedeniyle tehlikede olmadığını ve virüsün toplumda yayılımında tehlikeli olmadığını aktaran Cesuroğlu, öğretmenlerin aşılamalarının yapılması, çocukların ve gençlerin temaslı izlemi ve test uygulamalarının daha sıkı yapılması, dersliklerin ve öğretmen odalarının havalandırılması, penceresi açılmayan dersliklerin sınıf olarak kullanılmaması ve verilerin şeffaflıkla paylaşılması bütün önlemlerin alınarak okulların açılması gerektiğini söyledi.

Cesuroğlu, açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı:

“Biz bunu başarabileceğimize gönülden inanıyoruz. Gereken neyse yapalım. Çocuklarımız için, okulları açalım.”

Son Haberler